Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
 

Avgifter för investerare

 

Investerare vars portföljvärde är under 50.000 euro betalar en teckningsavgift på 2 % vid deposition.
Investerare vars portföljvärde är minst 50.000 men under 100.000 euro betalar en teckningsavgift på 1,5 % vid deposition.
Investerare vars portföljvärde är minst 100.000 men under 500.000 euro betalar en teckningsavgift på 1 % vid deposition.
Om portföljvärdet är minst 500.000 euro betalar investeraren en teckningsavgift på 0,5 % vid deposition.
Nivån på teckningsavgiften fastställs på basen av det aktuella portföljvärdet sammanräknat med värdet på en ny inbetalning.

Investerare betalar en transaktionsavgift på 0,9 % på förverkligade investeringar. Investerare betalar en uttagsavgift på 4 euro per uttag till eget konto.