Avgifter för investerare

 

Investerare vars portföljvärde är under 100.000 euro betalar en teckningsavgift på 2 % vid deposition. Om portföljvärdet uppgår till minst 100.000 euro betalar investeraren en teckningsavgift på 1 % vid deposition. 

Investerare betalar en transaktionsavgift på 0,9 % på förverkligade investeringar.

Investerare betalar en uttagsavgift på 4 euro per uttag till eget konto.