Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
 

Autoinvest

Med hjälp av den automatiska placeringsfunktionen kan du välja lånekriterier. Den automatiska placeringsfunktionen investerar automatiskt när det finns medel på ditt Fixura konto. Den automatiska placeringsfunktionen sprider risken så mycket som möjligt och maximistorleken på olika låneandelar bestäms på basen av de kriterier som placeraren valt. Du kan när som helst ta i bruk eller avaktivera funktionen. Obs! När funktionen är avaktiverad görs heller inga placeringar. När funktionen är i bruk skapar du på ett enkelt sätt en optimerad låneportfölj som sköter sig själv.

Risken sprids

Att lägga alla ägg i samma korg är sällan smart. Fixuras automatiska investeringsfunktion tar hand om fördelningen och placeringen åt dig, även en uppdelning i tusentals olika lån löper smidigt.

Placeringen sköter sig själv

När du har valt villkoren för din portfölj sköter den sig själv genom att återinvestera betalningsrater i nya lån enligt de villkor du valt. 

MINIMERA RISKERNA OCH ÖKA AVKASTNINGEN

DELA UPP PORTFÖLJEN

När man placerar är det viktigt att dela upp portföljen mellan flera låntagare. Återinvestering ökar spridningen.

ÅTERINVESTERA

Återinvestering ökar avkastningen. När räntevinsterna återinvesteras drar du nytta av ränta på ränta effekten.

ÖKA RISKEN

Om kriterierna är för stränga kan det hända att din placering inte går ut i lån utan ligger på Fixura kontot utan att tjäna ränta. Lösningen kan vara att öka risken i portföljen. Avkastning och risk går hand i hand.

SÄTT IN OCH PLACERA

Regelbunden insättning och placering ökar avkastningen. Genom att se till att både kapitalet och räntan alltid är placerade maximerar du dina avkastningsmöjligheter.


 

 


ROI Ennuste