Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
 

BEKYMMERSFRI INVESTERING

Alltid aktuell. Ett förnuftigt val.

BÖRJA INVESTERA

VARFÖR INVESTERA?

salkku 3

RÄNTA PÅ RÄNTA

Du kan återinvestera den ränteavkastning du fått på lånen och dra nytta av ränta på ränta effekten.

 

kayra2

GOD AVKASTNING, RISKEN PÅ MÅTTLIG NIVÅ

Årlig medelavkastning på investeringar har varit 7,9 % *. På den nuvarande ränteplaceringsmarknaden är det ett utmärkt resultat.

 

saastopossu 3

BEKYMMERSFRITT

När du har skapat ett placeringskonto och valt investeringskriterier investerar systemet dina pengar automatiskt och du kan njuta av avkastningen.

 

*Årlig medelavkastning under åren 2010-2018 efter avdrag av avgifter och kreditförluster.

Statistik

Loading stats...

ALLTID AKTUELL

Vår placeringsprodukt har den fördelen jämfört med traditionella aktie- eller ränteplaceringar att man inte behöver bry sig i timingen när man investerar i Fixuras ränteplaceringsprodukt. Snabba ekonomiska konjunkturväxlingar påverkar inte den avkastning som investerare får på samma sätt beroende på investeringstidpunkt som till exempel när man investerar i aktier eller i samband med traditionell ränteplacering. Tack vare detta behöver kunden inte bry sig i vid vilken tidpunkt hen investerar för det är alltid rätt tidpunkt!

SKAPA ETT KOSTNADSFRITT PLACERINGSKONTO

DET ÄR BEKYMMERSFRITT ATT INVESTERA I LÅN

Investerare som investerar i Fixuras ränteplaceringsprodukt kan sova gott om natten. När kunden har gjort sitt investeringsbeslut och fört över medlen för att bli utlånade kan hen ge sin tid åt andra projekt och njuta av avkastningen. Och om det finns några frågor, står vår enastående kundsupport till tjänst på det sätt som passar investeraren bäst; via nätet, per telefon eller genom ett personligt besök. Naturligtvis erbjuder vi också information och rapporter som beskriver utvecklingen av investeringen.

 

 

ENGAGEMANG

Vi är starkt engagerade i våra kunder på samma sätt som vi engagerar oss i varandra som proffs i branschen. Engagemanget ses bland ägarna som personligen står upp bakom vår högkvalitativa tjänst och bland investerarna; nio av tio återinvesterar i vår ränteprodukt.

 

 

STABILITET

Vårt breda ägarskap och våra engagerade investerare garanterar vårt företags betalningsförmåga. Vårt företag har en AAA – kreditklassificering på toppnivå som beviljas enbart en knapp procent av alla finländska företag. Det verifieras alltså av ett officiellt klassificeringsinstitut att vi förtjänar våra kunders förtroende.

 

 

ETT RATIONELLT VAL

Vi erbjuder långsiktiga placerare en ränteplacering med god och stabil avkastning med måttlig risk. Inte nog med det, produkten har den fördelen att den inte är beroende av växlingar på aktiemarknaden och därför är själva investeringstidpunkten inte heller avgörande.

 

 

SÅHÄR BÖRJAR DU INVESTERA

Fixuras ränteplaceringsprodukt erbjuder ett utmärkt sätt att investera – den gör det möjligt för dig att hjälpa personer som behöver lån samtidigt som du får god avkastning. Börja placera med en lämplig summa för dig. Minimi investeringen är 1000€. Räkna först ut hur mycket du kan investera utan att det belastar din egen ekonomi. Så kommer du igång och kan pröva på hur Fixuras investeringsprodukt fungerar. När produkten känns bekant kan du avgöra om du vill investera mera.

LÄS MERA