Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
 

Placering i person-till-person lån

Att placera i Person-till-person lån är en utmärkt placeringsalternativ. Du har möjlighet att hjälpa andra människor samtidigt som du själv får en bra avkastning på dina pengar.

 

BÖRJA PLACERA

Statistik

Loading stats...

 

 

SKAPA ETT PLACERINGSKONTO GRATIS 

 

 

1  AVKASTNING 10%

Sen Fixura grundades har företaget kunna erbjuda placerare en avkastning på över 10 % om året. På dagens ränteplaceringsmarknad är det ett utmärkt resultat.

2  INGEN TIMING BEHöVS

I motsats till börsplaceringar är tidpunkten inte avgörande när man placerar i person-till-person lån, utan det går bra att börja när som helst. Person-till-person lånen minskar volatiliteten i en placeringsportfölj eftersom de inte är bundna till börskurserna.

3  JäMNT KASSAFLöDE

Fixuras placeringsprodukt erbjuder en jämn inkomst likadant som från en hyresbostad. Du kan välja att lyfta avkastningen varje månad eller att placera den i nya lån.

4  RISKERNA SPRIDS

På Fixura sprider vi riskerna genom att dela upp placeringarna i små andelar i hundratals olika lån. På detta sätt spelar det inte någon större roll för totalavkastningen ifall en enskild låntagare är försenad med betalningen.

Alltid rätt tidpunkt att placera

Som placerare i person-till-person lån får du ett jämnt kassaflöde och en jämn avkastning som är oberoende av börskurserna. Sen Fixura grundades har avkastningen varit i medeltal över 10 % per år. Fixura har idag över 80 000 registrerade användare och vi är ett av Nordens största företag inom branschen. På den finländska marknaden är vi föregångare - när Fixura lanserades år 2010 fanns det ännu inga motsvarande företag.

Autoinvest

För att minska risken är det viktigt att dela upp investeringarna i många olika lån. När vår automatiska placeringsfunktionen är aktiverad, sköter vårt system om att fördela placeringarna och återinvesteringarna enligt de kriterier investeraren valt. Vi vill att våra placerare ska kunna ta del av en vid spridning i olika lån och att portföljen är så lättskött som möjligt. Att använda autoinvest leder inte till några tilläggskostnader för placeraren, funktionen är avgiftsfri.

Läs mera

Kreditklassificering är ett sätt att minimera placeringsrisken

För att minimera risken för kreditförluster har Fixura stränga villkor för personer som ansöker om lån: Den som ansöker om lån måste vara i åldern 21-68-år, ha regelbunden inkomst och vara fast bosatt i Finland. Personer som har betalningsanmärkningar kan inte ansöka om lån via Fixura. Inte heller personer som misskött återbetalningar av lån hos Fixura tidigare kan få nya lån. Alla som ansöker om lån får en kreditklassificering som baserar sig på kreditinformation från Soliditet (Bisnode Finland), deras uppskattning av personens kreditvärdighet och på Fixuras egen statistik.

 

 

SKAPA ETT PLACERINGSKONTO GRATIS