Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Lån på dina villkor

Ansök om lån som passar din livssituation.

ANSÖK OM LÅN

En utmärkt investering

Tjäna pengar genom att dela med dig.

BÖRJA PLACERA

 

Person-till-person lån är världens äldsta låneform

Fixuras hemsidor är en mötesplats där två grupper sammanförs: de personer som vill låna pengar med personer som är villiga att låna ut sina pengar. Låntagare och långivare som delar uppfattning om låneränta och lånets längd sammanförs och Fixura tar hand om all byråkrati. 

EN DEL AV DELNINGSEKONOMIN

Vi är en del av den globala delningsekonomin – ett fenomen som innebär att helt nya finansieringsformer växer fram vid sidan av banker och traditionella finansieringsinstitut. Vi förmedlar enbart pengar som finns på riktigt och medverkar därmed till att göra samhällsekonomin stabilare och tryggare.

FRÅN PERSON TILL PERSON

Person-till-person lånen baserar sig på en urgammal affärsidé - lika länge som det har funnits pengar har folk lånat pengar åt varandra. Fixura sammanför de som söker lån med de långivare som vill låna ut till samma villkor.

 

Gammalt sätt att låna pengar

Person-till-person lånen baserar sig på en urgammal affärsidé: lån mellan privatpersoner. På engelska går fenomenet under beteckningen P2P lending eller peer-to-peer lending. Det nya är att vi idag med hjälp av tekniken lättare kan föra samman låntagare och placerare. En del företag inom branschen är specialiserade på att finansiera småföretags verksamhet i stället för att finansiera person lån, person-till-person lånen är alltså också besläktade med gruppfinansiering. Fenomenet är en del av en global förändring, där nya finansieringsformer växer fram vid sidan av banker och traditionella finansieringsinstitut. På engelska kallar man detta ”sharing economy”.Läs mera om Fixura