Allmänna villkor

 

1. Villkor för låntagare

1.1 Möjlighet att få lån

En låntagare har möjlighet att få lån som Fixura Ab Oy förmedlar om personen i fråga:
- Är en myndig person i åldern 21- 68 år.
- Är fast bosatt i Finland.
- Har angett sina inkomstuppgifter.
- Inte har några betalningsstörningar från tidigare.
- Får inte vara styrelsemedlem i företag med kreditstörningar.
- Har nätbankkoder till en av följande banker: Danske Bank, Andelsbanken, Sparbanken/Aktia, Handelsbanken eller Nordea.
- Har en mobiltelefon och använder någon av följande operatörer: Elisa, Teliasonera, Saunalahti, DNA, Telefinland, AinaCom, ÅMT. Telefonnumret kan inte vara hemligt, får inte ha servicenummerblock eller ha ett prepaid-abonnemang.

När en låntagare accepterat ett lån dröjer det tre månader innan han kan lägga upp en ny låneansökan. Detta förutsätt att de tre första raterna är betalda.

 Låntagaren kan ha totalt tre aktiva lån eller 10 000 EUR i lånat kapital.

Fixura förbehåller sig rätten att förhindra att en person tar lån eller att avlägsna en befintlig låneansökan. Av säkerhetsskäl och för att bibehålla anonymitet förbehåller vi oss rätten att ändra och/eller avlägsna användarnamn eller andra synliga uppgifter ur profilen.

 

1.2 Avgifter för låntagaren

Förmedlingsprovisionen för lån på 1 000-10 000 EUR är 2% årligen av det ursprungliga lånebeloppet fördelat över de månatliga betalningsraterna (max. 60 månader). Fixura debiterar också en öppningsavgift på 7,5% av lånebeloppet som dras av direkt. Därtill tillkommer en kontoskötselavgift på 5,50 EUR per lån/månad. Alla nyss nämnda avgifter är utan moms eftersom verksamheten inte är momspliktig.

Låntagaren kan, om denna så önskar, betala tillbaka sitt lån i sin helhet i förtid. I sådana fall återbetalar låntagaren det kvarstående lånekapitalet, den ditintills obetalda räntan och de ditintills obetalda kontoskötselavgifterna samt den årliga förmedlingsprovisionen för den ursprungligen överenskomna lånepeioden.

 

1.3 Kreditanalys

Med hjälp av kreditanalys utförd av Instantor gör Fixura en bedömning av kundens återbetalningsförmåga. Kreditanalysen analyserar kontotransaktioner i låntagarens nätbank. Tjänsten sparar inga uppgifter utan sänder enbart ett sammandrag över transaktionerna till Fixura.

1.4 Utebliven betalning

Det är viktigt att den månatliga raten betalas i tid: 
Om låntagaren inte betalar sin månatliga betalningsrat sänds en skriftlig påminnelse inklusive påminnelseavgift innan skulden går till indrivning. På ärenden som går till indrivning tillkommer förutöver indrivningsbolagets kostnader också dröjsmålsränta. Räntorna tillfaller Investeraren, övriga kostnader går till indrivningsbolaget och förmedlaren. När en rat gått till indrivning löper dröjsmålsräntan från förfallodatumet enligt den avtalsenliga räntan tills skulden/raterna är betalda i sin helhet. Ifall summan av obetalda fakturor tillsammans uppgår till 5 % eller mera av det ursprungliga lånekapitalet förfaller lånet i sin helhet. Fortsatt utebliven betalning kan medföra rättsliga åtgärder samt leda till en betalningsanmärkning om ärendet går till utmätning.

 

1.5 Fakturering

All fakturering sker elektroniskt via e-post, detta gäller även påminnelser och indrivningsnotifieringar.

 

2. Behandling av personuppgifter och kreditkontroll

Fixura Ab Oy förbehåller sig rätten att:
- Behandla personuppgifter i den mån att vi kan fullgöra våra skyldigheter gentemot låntagaren och investeraren.
- Använda sig av den mottagna och behandlade informationen i sitt samarbete med myndigheter och samarbetspartners.
- Även använda informationen för företagets egen och samarbetspartners marknadsföring av varor och tjänster.
- Överlåta sin fakturering och reskontra till tredje part.
- Granska personens kreditvärdighet och kreditklass genom att tex. använda sig av kreditupplysningstjänster som Soliditet (Bisnode Finland Oy) och Instantor.
Fixura kan inte garantera de uppladdade eller inskickade löneintygens riktighet.