Avgifter för låntagare

Fixuras förmedlingsavgift är 2% om året av den ursprungliga lånesumman. Om du till exempel lånar 5000 euro, så blir förmedlingsavgiften 100 euro om året, och den betalas i månadsrater på 8,33 euro så länge som du betalar tillbaka på ditt lån. Du betalar en öppningsavgift på 7,5% för lånet, som genast dras av från lånesumman. Kontoavgiften är 5,50 EUR per månad.