Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Vanliga frågor och svar 

Här finns svar på de flesta frågor som låntagare ofta ställer. Om det inte finns svar på det som du undrar över nedan så hjälper vår kundsupport dig gärna vidare!

 

Vad är Fixura?

Fixura är Finlands första och Nordens äldsta förmedlare av person-till-person lån. Person-till-person lån betyder lån mellan människor - vi sammanför dem som vill låna pengar med långivare. Alla lån kommer alltså från privatpersoner och Fixura fungerar endast som förmedlare. Låntagarna och långivarna kommer överens om villkoren för lånen, men de förblir anonyma för varandra.

Hur kommer jag igång?

Börja med att fylla i en låneansökan om du vill låna pengar. Det är enkelt och går snabbt att fylla i ansökan. För att kunna färdigställa din ansökan behöver du dina bankkoder och ditt senaste löneintyg eller ett annat inkomstintyg i PDF-form.

Vad krävs för att få lån via Fixura?

För att uppfylla allmänna villkor för låntagare måste följande stämma överens med dig:

– Ålder: mellan 21-68 år

– Fast bosatt i Finland.

– Du har kreditvärdighet och rättshandlingsförmåga och saknar kreditanmärkningar

– Du har regelbunden inkomst.

– Du har nätbankkoder till en bank som Fixura har samarbetsavtal med.

– För att kunna ta tjänsten i bruk behöver du också ett personligt mobiltelefonabonnemang och en e-postadress.

Varför blir jag inte godkänd som låntagare?

Om du har betalningsanmärkningar kan vi tyvärr inte godkänna din låneansökan. Om du är säker på att du inte har några anmärkningar kan du ta kontakt med vår kundsupport så kan vi kontrollera situationen.

Att du inte blivit godkänd som låntagare kan också bero på följande:

– Du har inte betalat en tidigare Fixura-räkning i tid, eller det har gått för kort tid sen ditt senaste Fixura-lån.

– Dina inkomster är inte tillräckligt stora i förhållande till dina utgifter

– Ditt tidigare lån är helt eller delvis på indrivning

Hur mycket kan jag låna?

Du kan ansöka om 1 000–10 000 euro förutsatt att du uppfyller villkor för låntagare. Lämna låneansökan här.

Hur betalar jag tillbaka mitt lån?

Ditt lån har en betalningsplan för den lånetid du valt. Storleken på de månatliga låneraterna kan du välja redan när du ansöker om lånet. Du får alltid betalningsinformation per e-post ungefär två veckor före förfallodagen. 

Ditt lån har samma referensnummer under hela betalningstiden så du kan ställa in betalningen i din nätbank så att den betalas regelbundet månatligen.

Du kan också, när du vill, återbetala en större andel av ditt lån. Tilläggsbetalningen minskar på lånesumman och förkortar den ursprungliga betalningsplanen. Man kan inte betala månatliga betalningar på förhand.

Kan jag betala hela min skuld i förtid?

Låntagaren har rätt att återbetala sitt lån i sin helhet i förtid. Vi ber låntagaren ta kontakt med kundsupporten så att vi kan räkna ut summan för den slutliga betalningen.

Vid förtida återbetalning är låntagaren skyldig att erlägga:

– det kvarvarande lånekapitalet;

– upplupen men obetald ränta

– upplupna men obetalda kontoskötselavgifter; och

– den årliga förmedlingsprovisionen för hela den ursprungligen överenskomna låneperioden.

Låntagaren behöver varken betala kontoskötselavgifter eller ränta för återstoden av den överenskomna låneperioden.

När behandlas min ansökan?

Vi strävar till att behandla din ansökan genast efter du har lämnat in den. Kom ihåg att bifoga ditt löneintyg till ansökan för att påskynda behandlingstiden.

Följande kan godkännas som löneintyg:
Löntagare – Det senaste löneintyget
Företagare – En kopia av det senaste fastställda bokslutet (resultaträkning och balans) och en kopia av det senaste privata skattebeslutet
Pension eller andra bidrag – En kopia av betalningsbeslutet

När beviljas mitt lån och när kommer pengarna in på kontot?

Fixura beviljar själv inga lån, utan långivarna är privatpersoner. Du får meddelande om att lånet har beviljats eller inte både per e-post och som textmeddelande. Efter att meddelande har kommit kan du godkänna lånet med dina nätbankkoder. Efter att du godkänt lånet tar det några bankdagar innan lånet finns på ditt konto.

Hur snabbt kan jag ansöka om ett nytt lån via Fixura?

Du kan ha enbart en öppen låneansökan i gången. Efter att du har godkänt ditt lån kan du ansöka om ett nytt lån tidigast om sex månader. Detta förutsatt att du betalat de sex första raterna på ditt lån. En låntagare kan ha högst två aktiva lån samtidigt eller ett lånat kapital på högst 10 000 euro.

Vilken är den effektiva årsräntan på mitt lån?

Den uppskattade effektiva årsräntan beräknas av lånekalkylatorn när du ansöker om lån. Du kommer till lånekalkylator sidan genom att klicka på “Låna” i övre delen av hemsidan. Den effektiva årsräntan är även nämnd i skuldebrevet för lånet. Förutom räntan på lånet, ingår också lånets alla kostnader då man beräknar den effektiva årsräntan.

Kan jag betala månadsrater på förhand?

Tyvärr kan du inte betala månadsrater på förhand. Du kan däremot betala ett belopp som överstiger summan på en obetald faktura. Då minskas lånekapitalet och betalningsplanen förkortas i slutet av lånebetalningsperioden.

Kan jag få betalningsfria månader för mitt lån?

Tyvärr kan du inte få helt betalningsfria månader för ditt lån. Låntagare har dock möjlighet att få en amorteringsfri månad i året för sitt lån. Under den amorteringsfria månaden betalar du bara den öppna räntan och kontoskötselavgiften för den valda raten. Ratens amortering flyttas till slutet av betalningsplanen som en ny rat.
Observera att du kan endast få en amorteringsfri månad på en rat som det inte har skickats en faktura på. Vilket betyder att du kan tidigast få följande måndasrat som amorteringsfri månad. 
Kontakta kundsupporten om du vill ha en amorteringsfri månad.

Jag har glömt mitt användarnamn och mitt lösenord

Ditt användarnamn är din e-postadress. Om du har glömt ditt lösenord kan du beställa en länk via våra hemsidor. Länken sänds till din e-post och via den kan du byta ditt lösenord. Välj ”Glömt lösenordet?” i det högra, övre hörnet på sidan.