Vanliga frågor och svar

 

Vem kan placera via Fixura?

För att kunna placera i de lån som Fixura förmedlar måste du vara minst 18 år gammal. Minimi summan för en placering är 1000 euro och det lönar sig att fördela den på så många lån som möjligt.

Är det tryggt att placera via Fixura?

Att placera sina pengar är alltid förknippat med en viss risk, och för våra lån gäller samma gamla sanning som för andra placeringar: större förväntningar på avkastningen går hand i hand med högre risk. För att minimera risken för kreditförluster har vi strikta kriterier för dem som ansöker om lån:

– Låntagaren ska vara 21–68 år, fast bosatt i Finland och hen ska ha regelbundna inkomster.

– Personer som har betalningsstörningar kan inte ansöka om lån via Fixura.

– Alla låntagare får en kreditklassificering som baserar sig på kredituppgifter som levererats av vår samarbetspartner, deras bedömning av personens kreditvärdighet samt på Fixuras egen statistik.

Hur beskattas placeringar som gjorts via Fixura?

Kapitalinkomstskatt bör betalas på ränteinkomster. Fixura anmäler privatpersoners ränteintäkter till skattemyndigheterna och de kommer att finnas i skatteförslaget. Man kan inte göra avdrag för obetalda lånerater i beskattningen. Ytterligare information om beskattning finns på adressen vero.fi.

Vad händer om en låntagare inte betalar tillbaka sitt lån?

Om betalningen dröjer får låntagaren först en betalningspåminnelse. Om räkningen trots betalningspåminnelsen inte blir betald går fordran till inkasso. Lånet förfaller i sin helhet, om de obetalda raterna utgör mer än 6% av den totala lånesumman. Om lånet fortfarande inte betalas under det frivilliga inkassot kan en stämningsansökan göras som sänds till tingsrätten. Domen från tingsrätten sänds till utmätning.