Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

 

Över 90 miljoner euro förmedlade

 

Fixura har under sina 8 år via sin webportal hjälpt låntagare och investerare att förmedla lån för över 90 miljoner euro. Företaget har växt stadigt och strävar ständigt efter att ta en allt större roll på den finska lånemarknaden. “Det händer mycket på marknaden just nu, och det ger alltid möjligheter för små proaktiva aktörer att ta marknadsandelar. Produktutvecklingen går för högvarv.” säger den nytillträdde VD:n Petter Lingonblad med ett leende på läpparna.

 

tilasto SV2

 

Person-till-person lån är en långsiktig och stabil investering som ger avkastning även under mer osäkra ekonomiska tider. Marknaden växer snabbt för person-till-person lånen och knappar hela tiden in på traditionella finansierings- och investeringsformer. Investerarna har i medeltal fått en årlig avkastning på 8,3%* efter avgifter och kreditförluster.


Mera information:
PetterLingonblad
Verkställande direktör
tfn. 0500-749682
petter.lingonblad@fixura.com

 

Fixura – Nordens äldsta person-till-person låneföretag

Fixura har idag över 100 000 registrerade användare, och hör därmed till en av Nordens största aktörer på marknaden. På den finländska marknaden är vi en pålitlig föregångare – när verksamheten inleddes år 2010 fanns det ännu inga motsvarande företag.

läs mera: www.fixura.fi

*Årlig medelavkastning under åren 2010-2017 efter avdrag av avgifter och kreditförluster.