Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

 

Fixura har beviljats Nyckelflaggan

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat Fixura i Vasa märket Nyckelflaggan som tecken på en tjänst som är producerad i Finland och som sysselsätter folk i Finland. Fixura är Nordens äldsta förmedlare av person-till-person lån, privatpersoner ansöker om lån direkt från privata investerare via bolaget.

Nyckelflaggan är ett märke för finländskt arbete. Det främsta kriteriet för att bevilja märket är alltid att produkten ska vara tillverkad eller tjänsten producerad i Finland. Därtill ska de inhemska kostnadernas andel av tjänstens självkostnadsvärde, dvs. graden av inhemsk tjänsten är, vara minst 50 procent. Ett företag som ansöker om Nyckelflaggan för en tjänst ska dessutom ha en avsevärd inhemsk ägarandel, en styrelse med verksamhet i Finland och huvudkontor i Finland.

- Vi har anslutit oss till Nyckelflagga företagen eftersom Fixura är ett inhemskt företag. Vi anser att det är viktigt att erbjuda ett inhemskt alternativ på den väldigt splittrade och multinationella finansmarknaden och är stolta över att bära Nyckelflaggan. Den symboliserar att Fixura är ett pålitligt finländskt person-till-person låneföretag som erbjuder förmånliga finansieringstjänster åt finländare.

Märket Nyckelflaggan är mycket välkänt. Enligt en undersökning av Förbundet för Finländskt Arbete känner 79 procent av konsumenterna i Finland till Nyckelflaggan mycket eller ganska väl. Bland företagens beslutsfattare uppgår kännedomen till 92 procent. De flesta finländare (71 procent) anser dessutom att Nyckelflaggan påverkar deras köpbeslut positivt. Nyckelflaggans varumärkeschef Nina Pohjoiskoski konstaterar att köpet av en inhemsk produkt upplevs som samhälleligt påverkande och ett aktivt val som bidrar till Finlands konkurrenskraft och välstånd.

– Konsumenterna förknippar Nyckelflaggan med positiva föreställningar om en inhemsk tjänst, tillförlitlighet, trygghet, ansvarsfullhet och sysselsättningsskapande. Genom Nyckelflaggan kan företagen kommunicera viktiga värderingar till konsumenter och kunder. 92 procent av företagen med Nyckelflaggan säger också att märket bidrar till försäljningen av produkter och tjänster, berättar Pohjoiskoski.

Ytterligare information

Svante Wahlbeck, verkställande direktör, tfn 040 663 0223
svante.wahlbeck@fixura.com

Nina Pohjoiskoski, vaumärkeschef, Förbundet för Finländskt Arbete, tfn 050 344 60 48,
nina.pohjoiskoski@suomalainentyo.fi

Fixura – Nordens äldsta person-till-person låneföretag
Fixura har över 95 000 registrerade användare idag och är ett av de större person-till-person låneföretagen i Norden. På den finländska marknaden är vi en pålitlig föregångare – när verksamheten inleddes år 2010 fanns det ännu inga motsvarande företag.

Nyckelflaggan är ett ursprungsmärke som kan beviljas till produkter som tillverkas och tjänster som produceras i Finland. Ca 4 000 produkter, produktgrupper eller tjänster bär Nyckelflaggan. https://suomalainentyo.fi/sv/tjanster/nyckelflaggan/

Förbundet för Finländskt Arbete strävar efter att främja uppskattningen för finländskt arbete och dess framgång. Förbundet administrerar märken som vittnar om finländskt arbete, påverkar köpbeslut och utmanar arbetslivet till förnyelse.