Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

 

Användarvillkor för Fixuras webbplats

Vänligen notera att för att kunna använda Fixura Ab Oys (”Fixura”) webbplats och för att kunna registrera dig för att använda tjänsten bör dessa användarvillkor följas. Genom att använda Fixuras webbplats förbinder du dig att följa ikraftvarande användarvillkor och du förstår och godkänner att användningen av tjänsterna är på ditt eget ansvar och att de erbjuds i den form i vilken de står till buds vid envar tidpunkt. På denna sida kan du bekanta dig med de aktuella villkoren. Om du inte godkänner våra användarvillkor ber vi dig vänligen att inte använda webbplatsen. Vi rekommenderar att du tar del av dessa användarvillkor med jämna mellanrum för att ändringarna i användarvillkoren uppdateras på denna webbadress och de träder i kraft i det ögonblick de publiceras.

 

 

ehdot

Upphovsrätt

Fixura äger webbplatsens innehåll. Alla rättigheter förbehålls till webbsidans innehåll. All kopiering, överflyttning, lagring eller övrig användning av webbplatsens innehåll såsom texter, bilder, grafik, videoklipp, ljudklipp, logotyp och designformat är förbjuden utan tillåtelse av Fixura.

Ansvarsfrihet

Innehållet på Fixuras webbplats överlåts till Fixuras webbplatsanvändare som sådant och Fixura ger inga garantier för tillgänglighet, noggrannhet, tillförlitlighet och stabilitet på innehållet på webbplatsen. Fixura ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som förorsakas av användning, eller av avbrott av användning, av webbplatsen eller dess innehåll. Fixura ansvarar inte heller för eventuella förluster eller skador som förorsakats av störningar i informationssystem eller kommunikation eller fel i dessa. Fixura ansvarar inte heller för innehåll i webbplatser som tillhör en tredje part till vilka man har tillgång via länkar på Fixuras webbplats.

Inskickade uppgifter av användaren

Webbplatsens användare är ensamt ansvarig för att de uppgifter hen har lämnat är felfria, exakta, tillräckliga, aktuella, för att uppgifterna kommer fram och för att användaren har rätt att uppge nämnda uppgifter åt Fixura. Webbplatsens användare tar sitt ansvar och försäkrar sig med rimliga ansträngningar ha vetskap om att det sända materialet inte innehåller sabotageprogram, virus eller innehåll som är skadligt på annat sätt. Stavfel och andra motsvarande fel är på användarens eget ansvar. Fixura ansvarar till exempel inte för skada som förorsakas av att användaren matat in ett kontonummer felaktigt.

Fixura har kostnadsfri och obegränsad rätt att bearbeta, kopiera, redigera, publicera, distribuera och avlägsna uppgifter som användaren uppgett via webbplatsen antingen som sådan eller i anslutning till annat material och följaktligen även att använda uppgifterna för kommersiella eller icke kommersiella ändamål inom tvingande bestämmelser som regleras av Finlands lag.

Personuppgifter

Fixura tillämpar den ikraftvarande personuppgiftslagen. Behandlingen av personuppgifter beskrivs öppet i dataskyddsbeskrivningen. Du kan bekanta dig med dataskydd sidan, den innehåller bland annat Fixuras aktuella dataskyddsbeskrivning.