Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

 

Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterin pitäjä

Fixura Ab Oy
Y- tunnus 2246639-7
Kauppapuistikko 15, 65100 Vaasa
Muut yhteystiedot:
Puhelin virka-aikana: Arkisin klo 9.00 - 16.00
puh. +358 (0)20 7344 530
sähköposti: info@fixura.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Fixura Ab Oy:n asiakasrekisteri.
Rekisterinpidosta vastaava yhteyshenkilö:
Mirja Palola, sähköposti: mirja.palola@fixura.com
Kauppapuistikko 15, 65100 Vaasa

3. Rekisterin nimi

Fixura Ab Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään lainahakija- ja sijoittaja asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon sekä vertaislaina palvelun toteuttamiseen, laina hakemuksien luomiseen ja päätösten tekemiseen, lainahakijoiden laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa puitteissa molempien asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen.

Fixura Ab Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten kuten markkinointiin, henkilötietolain mukaisesti. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin omassa profiilissaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
• Etu- ja sukunimi
• Henkilötunnus
• Käyttäjätunnus
• Sukupuoli
• Osoitetiedot
• Pankkitiedot
• Asumistiedot & Siviilisääty
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Tulotiedot
• Työsuhde & Koulutus
• Muut asiakkaan itsestään antamat tiedot
• Historiallinen tieto haetuista ja myönnetyistä lainoista ja luottoluokituksista
• Maksuhäiriötiedot
• Yrityksen vastuuhenkilötiedot
• Laskutukseen sekä perintään liittyvät tiedot
• Yrityskäyttäjän perustiedot kuten yrityksen nimi, y-tunnus, yhteyshenkilö
• Suoramarkkinointikiellot ja suostumukset
• Asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä sekä koko asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja kerätään ja/tai vahvistetaan:
• Asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä tai myöhemmin kuin asiakas täydentää tietoja profiiliinsa
• Soliditet.fi - Bisnode Finland Oy ylläpitämästä luottotietorekisteristä.
• Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä
• Instantorin raportista

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta ulkopuolisille, lukuun ottamatta tarvittaessa luottotietoyrityksille, perintätoimistolle ja viranomaisille. Tietoja voidaan luovuttaa markkinointi- tai tutkimustarkoituksiin jos Asiakas on antanut siihen suostumuksensa.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset kohdistuvat yrityksemme omaan markkinointiin jossa tarvittavia tietoja ovat sähköpostitiedot sekä etu- ja sukunimitiedot. Näitä tietoja ei luovuteta yrityksemme ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Fixura Ab Oy henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot säilytetään lukitussa tilassa, johon on rajatut pääsyoikeudet. Rekisteriä pidetään suojatun palomuurin ja käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. Järjestelmän käyttöoikeudet on rajattu erikseen nimetyille henkilöille, jotka käsittelevät Fixuran järjestelmää. Ohjelmamme ja asiakasrekisterimme sisältävän tietokannan välinen yhteys on suojattu. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.

10. Tarkastusoikeus

HenkTL 26§ mukaan jokaisella rekisteröityneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilörekisteriin merkityt tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Varaamme oikeudet automaattisesti korjata tai muuttaa kaikki rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen, vanhentuneen tai haitallisen henkilötiedon tarpeen mukaan. Pidämme oma-aloitteisesti sekä asiakkaan vaatimuksesta huolta virheellisten tietojen muuttamisesta. Pyynnöt asiakastietojen muuttamisesta voidaan tehdä sähköpostitse, kirjallisesti tai puhelimitse Fixuran asiakaspalveluun. Osan antamistaan tiedoista voi käyttäjä itse muuttaa oman profiilinsa kautta. Turvallisuussyistä joitakin tietoja ei voi muuttaa suoraan oman profiilin kautta.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet & markkinointi

Asiakassuhteen kautta saatuja henkilötietoja voidaan myydä tai luovuttaa ulkopuolisille jos Asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Fixura Ab Oy voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet). Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää meitä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinoinnissa. Asiakas voi oman profiilinsa kautta kieltää suoramainonnan- tai markkinoinnin sekä tietojen luovutuksen.