Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterin pitäjä

Fixura Ab Oy
Y-tunnus 2246639-7
Hovioikeudenpuistikko 15 C 29, 65100 Vaasa
Puhelin arkisin klo 9.00 - 16.00
puh. +358(0)20 7344 530
Sähköposti: info@fixura.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kyselyt ja tarkastuspyynnöt omia tietoja koskien tulee lähettää osoitteeseen info@fixura.com

Yhteydenotot rekisterinpitoa koskien:
Tiina Mäkisalo
tiina.makisalo@fixura.com

3. Rekisterin nimi

Fixura Ab Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Fixura Ab Oy:n rekisterin liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitaminen ja kehittäminen sekä mm. lainaluokituksen tekeminen, yhteystietojen hallinta, riskienhallinta pitäen sisällään mm. rahanpesun vastaisen toiminnan, suoramarkkinointi ja palveluiden kohdentaminen asiakkaille, lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen. Lisäksi henkilötietoja käsitellään lain sallimissa ja velvoittamissa puitteissa asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen.

Fixura Ab Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten kuten markkinointiin, henkilötietolain mukaisesti. Rekisteröityessään henkilö voi hyväksyä tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan säilyttää tietoja alla olevista rekisteröityjen ryhmistä:

 • Rekisteröidyllä on tai on ollut asiakassuhde, sen perustamiseksi tehty hakemus, asiakkuuden rekisteröinti tai muu henkilökohtainen yhteydenotto rekisterinpitäjään.
 • Rekisteröidyllä on tai on ollut asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon rekisterinpitäjään.
 • Tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta velvoitteesta.

Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten

 • Nimi, osoitteet, postinumerot, postitoimipaikat, kotikunta, puhelinnumerot, pankkitiedot ja sähköpostiosoitteet
 • Asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivä
 • Syntymäaika ja henkilötunnus/y-tunnus
 • Kieli, kansalaisuus
 • Verotusmaat
 • Tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta (esim. koulutus, ammatti, tulotiedot)
 • Suoramarkkinointikiellot ja suostumukset
 • IP-osoitteet
 • Asiointitiedot lainanottajat (käyttäjätunnus, hakemukset, sopimukset, laskutus ja perintä, maksuhäiriöt)
 • Asiointitiedot sijoittajat (käyttäjätunnus, sopimukset, sijoittajatiedot esim. sijoittajakokemus, yrityskäyttäjän perustiedot kuten yrityksen nimi, y-tunnus, yhteyshenkilö)
 • Lakiin perustavat velvoitteet ja sidonnaisuudet (esim. poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö)

6. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteröidystä kerättyjä tietoja säilytetään rekisterinpitäjän asiakasrekisterissä kuusi vuotta siitä lähtien, kunnes rekisteröidyn laina tai sijoitukset on kokonaan takaisinmaksettu. Käyttäjätili voidaan säilytysajan aikana pyydettäessä inaktivoida, jolloin tiliä ei voi enää käyttää.

Mikäli rekisteröidyllä ei ole aktiivista lainaa tai sijoituksia, säilytetään tiedot kaksi vuotta viimeisestä rekisteröinnistä, sisäänkirjautumisesta, hakemuksesta tai muusta toiminnosta lukien.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä sekä koko asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja/tai vahvistaa:

 • Asiakkaalta rekisteröinnin yhteydessä tai myöhemmin, kun asiakas täydentää tai muuttaa tietojaan
 • Bisnode Finland Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä
 • Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä
 • Instantorin raportista
 • Suomen Asiakastieto Oy:ltä
 • SIA Nordigen solutions

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa luottotietoyrityksille, perintätoimistoille tai muille mahdollisille yhteistyökumppaneille sekä viranomaisille. Lainanhakijan verkkopankin tilitapahtumien pohjalta tehtävään luottoanalyysiin tarvittavia tietoja voidaan kerätä ja luovuttaa kulloinkin kyseistä tarkoitusta varten oleville yhteistyökumppaneille tietojen analysoimista, arviointia, palvelun kehittämistä kuten tietojen luokittelun, lajittelun toimivuuden parantamista tai muuta vastaavaa tarkoitusta varten.

Tietoja voidaan luovuttaa markkinointi- tai tutkimustarkoituksiin, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset kohdistuvat yrityksemme omaan markkinointiin, jossa tarvittavia tietoja ovat sähköpostitiedot sekä etu- ja sukunimitiedot. Näitä tietoja ei luovuteta yrityksemme ulkopuolisille tahoille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Silloin kun tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot, jotka ovat manuaalisessa muodossa, säilytetään lukitussa ja vartioidussa toimitilassa. Asiakasrekisterin tiedot ovat tietokannassa, joka on suojattu palomuurin, käyttäjätunnusten sekä muiden teknisten keinojen avulla. Tietojen käyttöoikeudet ovat vain Fixura Ab Oy:n henkilökunnalla tai valtuutetuilla
yhteistyökumppaneilla. Fixura Ab Oy vaatii, että henkilöstä ja yhteistyökumppanit noudattavat salassapitovelvollisuutta.

11. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröityneellä henkilöllä on lainmukainen oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilörekisteriin merkityt tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteeseen info@fixura.com.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisemista tai poistamista. Osan antamistaan tiedoista käyttäjä voi itse muuttaa oman profiilinsa kautta. Siltä osin kuin rekisteröitynyt käyttäjä voi itse muuttaa virheellistä tietoa, tulee hänen viipymättä oma-aloitteisesti muuttaa tietojaan. Mikäli käyttäjä ei pysty muuttamaan tietojaan, tulee hänen ottaa kirjallisesti yhteyttä Fixuran asiakaspalveluun muutoksen tekemiseksi.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu pääosin sopimukseen. Tällaisessa tilanteessa henkilöllä ei lähtökohtaisesti ole oikeutta omien tietojensa poistamiseen.

Rekisteröitynyt voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin ottamalla yhteyttä Fixuran asiakaspalveluun, joko kirjallisesti tai puhelimitse tai kirjautumalla omaan profiilinsa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että emme rekisterinpitäjänä ole noudattaneet tämän tietosuojaselosteen tai voimassa olevan lainsäädännön mukaista käytäntöä.