SIJOITTAJAN EHDOT

 

1 Riski

 

On syytä huomioida, että kaikessa sijoittamisessa on riskinsä. Paras tapa pienentää riskiä ja luottotappioita on hajauttaminen. Fixura pyrkii kaikin tavoin minimoimaan sijoittajan riskin luottoluokittelemalla lainanottajat; hylkäämällä henkilöt, joilla on luottohäiriöitä tai epäluotettavia luottotietoja, sekä siirtämällä erääntyneet erät perintään.

 

Fixura tarkistaa lainanottajan luottotiedot lainahakemuksen täyttämisen jälkeen Soliditetin (Bisnode Finland Oy) kautta, mutta emme voi taata, että saadut tiedot pitävät paikkansa. Jos lainanottaja ei maksa kuukausittaista maksueräänsä, velka annetaan perintätoimiston hoidettavaksi. Laskun siirtyessä perintään lisätään siihen lainmukaiset perintämaksut ja viivästyskorko. Jatkuva maksamatta jättäminen voi johtaa oikeustoimiin.

 

Lainanottajalla on lainmukainen oikeus saada pidennetty maksuaika esimerkiksi työttömyyden tai sairastumisen takia. Tarvittaessa Fixura voi myös siirtää eräpäivän. Lainanottaja voi saada vuoden aikana myös yhden lyhennysvapaan kuukauden, jonka aikana häneltä veloitetaan vain sovittu korko ja tilinhoitomaksu. Lyhennysvapaa edellyttää, että lainan aikaisemmat erät on hoidettu asianmukaisesti. Sopimuksenmukainen korko veloitetaan edelleen jäljellä olevasta lainasta. Lainanottaja voi maksaa lainansa takaisin etuajassa, jolloin erääntymättömistä eristä ei veloiteta korkoa.

 

Ennenaikaista takaisinmaksua voidaan sijoittajan näkökulmasta pitää riskinä, joka johtaa siihen, että tuotto on odotettua pienempi.

 

1.1 Sijoittajan maksut

 

Sijoittajalta, jonka sijoitussalkun arvon on alle 100.000 euroa ollessa, veloitetaan talletuksen yhteydessä 2 % merkintäpalkkio. Mikäli sijoitussalkun arvo on vähintään 100.000 euroa, veloitetaan talletuksen yhteydessä 1 % merkintäpalkkio sijoittajalta.

Sijoittaja maksaa toteutuneista sijoituksista 0,9 % transaktiomaksun.

Sijoittaja maksaa nostopalkkiota 4 euroa / siirto omalle pankkitilille.

 

1.2 Saatujen maksujen kohdistus

 

Siltä osin kuin sijoittajan saatava on siirretty perintään, kohdistetaan lainanottajan maksut lainanottajan ja sijoittajan välisessä velkasuhteessa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti siten, että maksut kohdistetaan ensin lainan erääntyneisiin korkoihin ja erääntyneeseen pääomaan ja vasta sen jälkeen perintä- ja muihin kuluihin sekä näihin liittyviin mahdollisiin viivästyskorkoihin.  

 

Edellä mainitusta huolimatta perintätoimisto vähentää automaattisesti syntyneet perintäkulut lainanottajan maksun kautta saaduista varoista kullekin sijoittajalle tehtävän tilityksen yhteydessä ja suhteessa sijoittajaan, ennen kuin varat tilitetään sijoittajan Fixura-tilille.

 

1.3 Automaattinen sijoitus

 

Mikäli sijoittaja haluaa toteuttaa sijoituksia automaattisesti, hän voi aktivoida AutoInvest-toiminnon Fixuran järjestelmässä. AutoInvest-toiminnossa sijoittaja valitsee itse ne lainakriteerit, joiden mukaan järjestelmä toteuttaa sijoituksia.  AutoInvest-toiminnossa sijoittaja voi myös määrittää, miten salkku hajautetaan prosentuaalisesti annettujen lainakriteereiden välillä. Sijoitukset yksittäiseen lainaan vaihtelevat 25 eurosta korkeintaan 2.000 euroon.

 

Riskien hajauttamiseksi järjestelmä pyrkii jakaamaan sijoitukset useampiin lainoihin. Koska yksittäiseen lainaan sijoitettava määrä on enintään 2.000 euroa, voi yksittäis-tapauksessa syntyä tilanne, jossa yksi sijoittaja yksin sijoittaa 2.000 euron lainaan, elleivät muita sijoittajia ole antaneet tarjousta ko. lainasta.  

 

Mikäli sijoittaja ei käytä AutoInvesti-toimintoa sijoitusten automaattista tekemistä varten, sijoittajan on tehtävä yksittäiset sijoitukset manuaalisesti.

 

1.4 Yritykset ja yhteisöt 

 

Fixuran kautta sijoittavien yritysten ja yhteisöjen on varmistettava, että heidän sijoituksensa ja sijoitusratkaisunsa noudattavat kulloinkin voimassa olevaa osakeyhtiölakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä.

 

2. YHTEYDENOTTO VASTAPUOLEEN

 

Fixura allekirjoittaa velkakirjat sijoittajan puolesta, laskuttaa sopimuksesta aiheutuneita saatavia ja välittää tarvittaessa saatavia edelleen perintään tai ulosottoon. Velkasuhde on sijoittajan ja lainanottajan välillä. Fixura hoitaa kaiken yhteydenpidon lainanottajan ja sijoittajan välillä. Lainanottaja ei saa ottaa omin päin yhteyttä vastapuoleen lainaa koskevissa asioissa.

 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA LUOTTOTARKASTUS

 

Fixura Ab Oy pidättää itselleen oikeuden:

 

– käsitellä henkilötietoja niin, että Fixura pystyy hoitamaan velvollisuutensa lainanottajaa ja sijoittajaa kohtaan;

– käyttää saatua ja käsiteltyä tietoa yhteistyössä viranomaisten ja yhteistyökumppanien kanssa;

– käyttää tietoja omassa markkinoinnissaan sekä yhteistyökumppanien tuotteiden ja palvelun markkinoinnissa;

– antaa laskutuksen ja reskontran kolmannen osapuolen hoidettavaksi;

– tarkistaa henkilön luottokelpoisuuden ja luottoluokituksen käyttämällä esimerkiksi luottotietopalveluja kuten Soliditet (Bisnode Finland Oy) ja Instantor AB.

 

Fixura ei voi taata sivuillensa ladattujen tai yhtiölle toimitettujen palkkatodistusten luotettavuutta.

 

4. SOVELLETTAVA LAKI

 

Lainanottajan ja sijoittajan välisessä velkasuhteessa sekä yhteistyössä sijoittajan ja Fixuran välillä sovelletaan Suomen lakia.