Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
 

Rekisteröidy sijoittajaksi - Perustiedot

Esimerkki: 501234567
Vähintään 7 kirjainta. Yksi ISO kirjain ja yksi numero.
					    
FIXURA AB OY – YLEISET EHDOT

Voimassa 30.10.2015 alkaen JOHDANTO Fixura Ab Oy (”Fixura”) on yritys, jonka liikeidea ja toimintamalli on toimia linkkinä ja saattaa yhteen lainanhakijat ja he, jotka haluavat lainata varojaan toisille. Fixura toimii joustavana markkinapaikkana tällaisille toimijoille. Fixura välittää luottoja lainanantajilta, eli sijoittajilta, lainanottajille. Rekisteröitymällä lainan hakijaksi Fixuran markkinapaikassa lainanottaja hyväksyy nämä yleiset ehdot häntä sitoviksi. Nämä yleiset ehdot ovat osa lainanottajan velkasuhdetta sijoittajaan lainanottajan ja sijoittajan solmiman erillisen velkakirjan mukaisesti. Mikäli nämä ehdot ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä on nimenomaisesti sovittu sijoittajan ja lainanottajan välisessä velkakirjassa, velkakirjan ehdot ovat ensisijaisia. Nämä yleiset ehdot ovat myös osa sijoittajan ja Fixuran välistä välityssopimusta ja ne hyväksytään osapuolia sitoviksi välityssopimuksesta ilmenevällä tavalla. Mikäli nämä yleiset ehdot ovat ristiriidassa sen kanssa mitä on nimenomaisesti sovittu välityssopimuksessa, sijoittajan ja Fixuran välillä, välityssopimuksen ehdot ovat ensisijaisia. Fixura ei ole velallisen sopimusosapuoli velkasuhteessa, vaan Fixura toimii ainoastaan sijoittajan ja lainanottajan välisenä luotonvälittäjänä. 1. LAINANOTTAJAN EHDOT 1.1 Mahdollisuus nostaa lainaa Fixuran välittämää lainaa voi nostaa henkilö: – joka on täysivaltainen ja on 21-68 –vuotias; – joka asuu pysyvästi Suomessa; – joka on ilmoittanut tulotietonsa; – jolla ei ole maksuhäiriöitä; – joka ei ole hallituksen jäsenenä yrityksessä, jolle on rekisteröity maksuhäiriöitä; ja – jolla on verkkopankkitunnukset sellaisessa pankissa, jonka kanssa Fixuralla on yhteistyösopimus. Kun lainanottaja on hyväksynyt saamansa lainan voi hän jättää uuden lainahakemuksen kolmen kuukauden kuluttua, edellyttäen että edellisen lainan kolme ensimmäistä lyhennystä on maksettu. Lainanottajalla voi olla enintään kolme aktiivista lainaa samanaikaisesti tai yhteensä enintään 10.000 euroa lainattua pääomaa. Mikäli lainahakemus ei tule kokonaan rahoitetuksi, voivat lainanantajat myöntää haettua lainaa pienemmän lainan lainanhakijalle. Fixura pidättää itselleen oikeuden estää henkilöä ottamasta lainaa tai poistaa jo olemassa olevan lainahakemuksen. Turvallisuussyistä ja anonymiteetin suojaamiseksi pidätämme oikeuden muuttaa ja/tai poistaa käyttäjätunnus ja muita profiilin julkisia tietoja. 1.2 Lainanottajan maksut Välitysmaksu 1.000 – 10.000 euron lainasta on 2 % vuodessa lainan alkuperäisestä pääomasta jaettuna kuukausittaisiksi eriksi (enint. 60 kuukautta). Fixura perii myös avausmaksu, joka on 7,5 % lainan pääomasta, ja se vähennetään heti lainan noston yhteydessä. Sen lisäksi peritään lainakohtainen tilinhoitomaksu, joka on 5,50 euroa kuukaudessa. Kaikki yllä mainitut kulut ovat arvolisäverottomia, koska toiminta ei ole arvonlisäverovelvollinen. Lainanottajalla on oikeus maksaa lainansa kokonaan takaisin etuajassa. Ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä lainanottajan on maksettava - jäljellä oleva pääoma; - kertynyt mutta maksamaton korko; - kertyneet mutta maksamattomat tilinhoitomaksut; ja - vuosittainen välityspalkkio koko laina-ajalta alkuperäisen maksu-suunnitelman mukaan. Lainanottajan ei tarvitse maksaa tilinhoitomaksuja eikä korkoa jäljellä olevalta laina-ajalta. Velkasuhteen keskeiset ehdot (kuten lainan korko, todellinen vuosikorko ja takaisinmaksuaika) vahvistetaan kuten sovittu erikseen lainanottajan ja sijoittajan välillisessä velkakirjassa. 1.3 Luottoanalyysi Fixura tekee Instantor-luottoanalyysin avulla selvityksen lainanottajan takaisinmaksu-kyvystä. Luottoanalyysi analysoi lainanottajan verkkopankin tilitapahtumat. Palvelu ei tallenna mitään tietoja vaan lähettää ainoastaan yhteenvedon maksutiedoista Fixuralle. 1.4 Maksamaton erä On tärkeää maksaa lainan kuukausierät ajoissa. Mikäli lainanottaja ei maksa kuukausittaista maksueräänsä, lähetetään hänelle kirjallinen maksumuistutus ja laskuun lisätään muistutusmaksu. Tämän jälkeen velka annetaan perintätoimiston hoidettavaksi. Perintään lähetettyihin asioiden osalta lisätään perintätoimiston maksut sekä viivästyskorko erääntyneille ja maksamattomille erille. Perinnän kautta lainanottajalta saadut maksut kohdistetaan ensin lainan korkoihin ja erääntyneeseen pääomaan, sen jälkeen perintä- ja muihin kuluihin sekä mahdollisesti näihin liittyviin viivästyskorkoihin. Tämän jälkeen kohdistetaan mahdollisesti jäljellä oleva osa saaduista maksuista erääntymättömään pääomaan. Lainan lyhennykset ja korot kuuluvat sijoittajalle, muut kulut perintätoimistolle ja Fixuralle. Kun erä on lähetetty perintään, viivästyskorko kertyy eräpäivästä alkaen sovitun koron mukaisesti kunnes erä on maksettu kokonaisuudessaan. Mikäli lainan erääntyneestä pääomasta on maksamatta 5 % tai enemmän, erääntyy laina kokonaisuudessaan. Jatkuva maksamatta jättäminen voi johtaa oikeustoimenpiteisiin ja mahdollisesti aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän luottotietoihin, jos asia siirretään ulosottoon. 1.5 Laskutus Laskutus tapahtuu automaattisesti elektronisesti sähköpostin kautta, ellei lainanottaja ole sopinut Fixuran asiakastuen kanssa paperilaskun lähettämisestä. Vastaavaa sovelletaan muistutuksiin ja perintäilmoituksiin. Jos laskutus tapahtuu paperilaskulla, lisätään Fixuran kulloinkin soveltama laskutuslisä. 2. SIJOITTAJAN EHDOT 2.1 Riski On syytä huomioida, että kaikessa sijoittamisessa on riskinsä. Paras tapa pienentää riskiä ja luottotappioita on hajauttaminen. Fixura pyrkii kaikin tavoin minimoimaan sijoittajan riskin luottoluokittelemalla lainanottajat; hylkäämällä henkilöt, joilla on luottohäiriöitä tai epäluotettavia luottotietoja, sekä siirtämällä erääntyneet erät perintään. Fixura tarkistaa lainanottajan luottotiedot lainahakemuksen täyttämisen jälkeen Soliditetin (Bisnode Finland Oy) kautta, mutta emme voi taata, että saadut tiedot pitävät paikkansa. Jos lainanottaja ei maksa kuukausittaista maksueräänsä, velka annetaan perintätoimiston hoidettavaksi. Laskun siirtyessä perintään lisätään siihen lainmukaiset perintämaksut ja viivästyskorko. Jatkuva maksamatta jättäminen voi johtaa oikeustoimiin. Lainanottajalla on lainmukainen oikeus saada pidennetty maksuaika esimerkiksi työttömyyden tai sairastumisen takia. Tarvittaessa Fixura voi myös siirtää eräpäivän. Lainanottaja voi saada vuoden aikana myös yhden lyhennysvapaan kuukauden, jonka aikana häneltä veloitetaan vain sovittu korko ja tilinhoitomaksu. Lyhennysvapaa edellyttää, että lainan aikaisemmat erät on hoidettu asianmukaisesti. Sopimuksenmukainen korko veloitetaan edelleen jäljellä olevasta lainasta. Lainanottaja voi maksaa lainansa takaisin etuajassa, jolloin erääntymättömistä eristä ei veloiteta korkoa. Ennenaikaista takaisinmaksua voidaan sijoittajan näkökulmasta pitää riskinä, joka johtaa siihen, että tuotto on odotettua pienempi. 2.2 Sijoittajan maksut Sijoittajalta, jonka sijoitussalkun arvo on alle 100.000 euroa, veloitetaan talletuksen yhteydessä 2 % merkintäpalkkio. Mikäli sijoitussalkun arvo on vähintään 100.000 euroa, veloitetaan talletuksen yhteydessä 1 % merkintäpalkkio sijoittajalta. Sijoittaja maksaa toteutuneista sijoituksista 0,9 % transaktiomaksun. Sijoittaja maksaa nostopalkkiota 4 euroa / siirto omalle pankkitilille. 2.3 Saatujen maksujen kohdistus Siltä osin kuin sijoittajan saatava on siirretty perintään, kohdistetaan lainanottajan maksut lainanottajan ja sijoittajan välisessä velkasuhteessa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti siten, että maksut kohdistetaan ensin lainan erääntyneisiin korkoihin ja erääntyneeseen pääomaan ja vasta sen jälkeen perintä- ja muihin kuluihin sekä näihin liittyviin mahdollisiin viivästyskorkoihin. Edellä mainitusta huolimatta perintätoimisto vähentää automaattisesti syntyneet perintäkulut lainanottajan maksun kautta saaduista varoista kullekin sijoittajalle tehtävän tilityksen yhteydessä ja suhteessa sijoittajaan, ennen kuin varat tilitetään sijoittajan Fixura-tilille. 2.4 Automaattinen sijoitus Mikäli sijoittaja haluaa toteuttaa sijoituksia automaattisesti, hän voi aktivoida AutoInvest-toiminnon Fixuran järjestelmässä. AutoInvest-toiminnossa sijoittaja valitsee itse ne lainakriteerit, joiden mukaan järjestelmä toteuttaa sijoituksia. AutoInvest-toiminnossa sijoittaja voi myös määrittää, miten salkku hajautetaan prosentuaalisesti annettujen lainakriteereiden välillä. Sijoitukset yksittäiseen lainaan vaihtelevat 25 eurosta korkeintaan 2.000 euroon. Riskien hajauttamiseksi järjestelmä pyrkii jakaamaan sijoitukset useampiin lainoihin. Koska yksittäiseen lainaan sijoitettava määrä on enintään 2.000 euroa, voi yksittäis-tapauksessa syntyä tilanne, jossa yksi sijoittaja yksin sijoittaa 2.000 euron lainaan, elleivät muita sijoittajia ole antaneet tarjousta ko. lainasta. Mikäli sijoittaja ei käytä AutoInvesti-toimintoa sijoitusten automaattista tekemistä varten, sijoittajan on tehtävä yksittäiset sijoitukset manuaalisesti. 2.5 Yritykset ja yhteisöt Fixuran kautta sijoittavien yritysten ja yhteisöjen on varmistettava, että heidän sijoituksensa ja sijoitusratkaisunsa noudattavat kulloinkin voimassa olevaa osakeyhtiölakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä. 3. YHTEYDENOTTO VASTAPUOLEEN Fixura allekirjoittaa velkakirjat sijoittajan puolesta, laskuttaa sopimuksesta aiheutuneita saatavia ja välittää tarvittaessa saatavia edelleen perintään tai ulosottoon. Velkasuhde on sijoittajan ja lainanottajan välillä. Fixura hoitaa kaiken yhteydenpidon lainanottajan ja sijoittajan välillä. Lainanottaja ei saa ottaa omin päin yhteyttä vastapuoleen lainaa koskevissa asioissa. 4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA LUOTTOTARKASTUS Fixura Ab Oy pidättää itselleen oikeuden: – käsitellä henkilötietoja niin, että Fixura pystyy hoitamaan velvollisuutensa lainanottajaa ja sijoittajaa kohtaan; – käyttää saatua ja käsiteltyä tietoa yhteistyössä viranomaisten ja yhteistyökumppanien kanssa; – käyttää tietoja omassa markkinoinnissaan sekä yhteistyökumppanien tuotteiden ja palvelun markkinoinnissa; – antaa laskutuksen ja reskontran kolmannen osapuolen hoidettavaksi; – tarkistaa henkilön luottokelpoisuuden ja luottoluokituksen käyttämällä esimerkiksi luottotietopalveluja kuten Soliditet (Bisnode Finland Oy) ja Instantor AB. Fixura ei voi taata sivuillensa ladattujen tai yhtiölle toimitettujen palkkatodistusten luotettavuutta. 5. SOVELLETTAVA LAKI Lainanottajan ja sijoittajan välisessä velkasuhteessa sekä yhteistyössä sijoittajan ja Fixuran välillä sovelletaan Suomen lakia.