Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämän lomakkeen

Rahanpesusäännösten mukaan

EU:n rahanpesudirektiiviin perustuva laki merkitsee Fixuran osalta esimerkiksi sitä, että meidän täytyy tehdä riskiarvio Fixuran mahdollisuudesta joutua hyväksikäytetyksi rahanpesussa tai terrorismin rahoittamisessa. Kyseinen laki velvoittaa meidät hankkimaan asiakkaistamme yksityiskohtaista tietoa. Tästä syystä meidän täytyy asettaa kysymyksiä ja pyytää teidät täyttämään alla oleva lomake. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Kaikilla Fixuran työntekijöillä on salassapitovelvollisuus ja noudatamme henkilötietolakia. Mikäli kaikkia pyydettyjä tietoja ei anneta, Fixura ei voi tehdä asianmukaisuusarviota asiakkaalle soveltuvista sijoituspalveluista. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettujen säännösten mukaan Fixura voi myös kieltäytyä asiakassuhteesta tai keskeyttää jo aloitetut liiketoimet yllämainitusta syystä.

Sijoituskokemus ja -tietämys

Rahoitusvälineet
Sijoituspalvelut

Asiakkaan ja tämän sijoitustoiminnan luonne ja volyymi

Vuotta
Kaupankäynnin aktiivisuus

Asiakkaan taloudellinen asema

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 18.7.2008/503 velvoittaa meitä selvittämään sijoitetun pääoman alkuperää.

Rahoitusvälineet
Muu
Varojen alkuperä
Muu
Nykyiset varat
Muu
Elinkeino
Työsuhde
Muu
koulutus
€/kuukausi
€/kuukausi

Asiakkaan sijoitustoiminnan tavoitteet

Koko sijoitustoiminnan aikajänne
Investoinnin Tavoitteet
Riskinottohalukkuus
  Matala Neutraali Korkea
Muut sijoitukset
Fixura investments

* Olen perehtynyt sijoituspalvelua koskeviin tietoihin ja ehtoihin siinä määrin, että kykenen arvioni mukaan tekemään kyseistä palvelua koskevia, sijoituksen riskit ja taloudellisen asemani huomioon ottavia, itsenäisiä sijoituspäätöksiä.

* Olen ymmärtänyt: - Fixuran asiakassopimuksen yleiset ehdot joita sitoudun noudattamaan - Fixuran sijoituksiin liittyvät riskit - mitkä kulut liittyvät sijoituspalveluun Vakuutan kohdissa antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun ilmoittamaan Fixuralle viivytyksettä, mikäli antamissani tiedoissa tapahtuu muutoksia.