Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Kysymykset ja vastaukset

Täältä löydät vastaukset useimmin kysyttyihin sijoittajien kysymyksiin. Jos mieltäsi askarruttavaan kysymykseen ei löydy alla olevista vastausta, niin asiakaspalvelumme auttaa mielellään!

 

Kuinka aloitan sijoittamisen Fixuran kautta?

Jotta voisit sijoittaa Fixuran välittämiin lainoihin, sinun tulee olla vähintään 18-vuotias. Voit sijoittaa joko yksityishenkilönä tai yrityksen kautta. Aloita luomalla itsellesi profiili, täyttämällä asiakastietolomakkeen ja tunnistautumalla TUPAS-tunnistuksen avulla. Kun asiakasprofiilisi on hyväksytty, voit tallettaa rahaa ja aloittaa sijoittamisen.

Toimimme rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (444/2017) edellyttämällä tavalla.

Kuinka siirrän rahaa sijoitustililleni?

Löydät omista tiedoistasi henkilökohtaisen viitenumerosi ja Fixuran asiakasvaratilin tilinumeron. Käytä viitenumeroa aina siirtäessäsi rahaa omalta tililtäsi asiakasvaratilille. Siirtämäsi varat näkyvät Fixura-tililläsi muutaman pankkipäivän kuluttua.

Onko Fixuran kautta sijoittaminen turvallista?

Rahan sijoittamisessa on aina riskinsä ja vertaislainoihin pätee sama vanha totuus kuin muihinkin sijoituksiin: korkeampi tuotto-odotus kulkee käsi kädessä korkeamman riskin kanssa. Vertaislainoissa oleellisimmat riskit liittyvät sijoitetun pääoman menettämiseen osittain tai kokonaan sekä tuoton eroamiseen oletetusta. Paras tapa pienentää riskiä on hajauttaa sijoitukset mahdollisimman monen eri lainanhakijan kesken.

Luottotappioriskien minimoimiseksi Fixuralla on tarkat kriteerit lainaa hakeville henkilöille:

– Lainanhakijan on oltava 21-68-vuotias Suomessa vakituisesti asuva ja hänellä on oltava säännölliset tulot.
–
 Henkilöt, joilla on maksuhäiriömerkintöjä, eivät voi hakea lainaa Fixuran kautta.

– Sama pätee henkilöihin, jotka ovat laiminlyöneet takaisinmaksunsa Fixuran kautta aiemmin haetuissa lainoissa.
– Kaikki lainanhakijat saavat luottoluokituksen, joka perustuu ulkopuoliseen arvioon henkilön luottokelpoisuudesta sekä Fixuran omiin tilastoihin.
Default-riski on laskettu Fixuran tilastojen perusteella.

Automaattinen sijoitustoiminto

Automaattisen sijoitusominaisuuden avulla voit valita omat kriteerisi luotonantoon. Automaattinen sijoitusominaisuus investoi automaattisesti, kun rahaa on käytettävissä Fixura-tililläsi. Voit valita jokaiselle riskiluokitukselle osuuden salkustasi. Valitse lisäksi laina-aika ja alin korko kullekkin riskiluokalle.

Kun syntyneistä lainoista tehdään takaisinmaksuja, sijoitetaan ne uudelleen sijoittajien kriteereitä vastaaviin lainoihin. Näin sijoitus hoitaa itse itseään. Autoinvestin asetuksia voi muuttaa tai toiminnon voi inaktivoida milloin tahansa.

Miten Fixuran kautta tehtyjä sijoituksia verotetaan?

Korkotuloista on maksettava pääomatuloveroa. Suomessa pääomatuloista maksetaan veroa voimassa olevan veroprosentin mukaan. Mahdolliset luottotappiot voi vähentää verotuksessa. Fixura ilmoittaa yksityishenkilöinä sijoittavien korkovoiton sekä luottotappioiden määrän verottajalle vuosittain. Tarkista verottajalta saamasi esitäytetty veroilmoitus. Lisää aiheesta osoitteessa www.vero.fi.

Omilta sivuiltasi voit myös tulostaa veroraportin valitsemaltasi aikaväliltä.

Mitä tapahtuu jos lainaaja ei maksa lainaansa takaisin?

Maksun viipyessä lainanottaja saa ensin maksumuistutuksen kaksi viikkoa eräpäivän jälkeen. Toinen maksumuistutus lähetetään kun eräpäivästä on kulunut kuukausi. Laina erääntyy kokonaisuudessaan, jos erääntyneiden erien yhteenlaskettu summa ylittää 5% lainan alkuperäisestä summasta. Ellei lainaa edelleenkään makseta, voidaan käräjäoikeudelta hakea tuomio, jonka avulla velkaa voidaan periä ulosotossa.

Lainan erääntymisen jälkeen lainan alkuperäistä korkoa voidaan periä 180 päivää. Sen jälkeen velalle lasketaan lainmukaista viivästyskorkoa siihen asti kunnes velka on kokonaan maksettu.

Miten nostan rahaa Fixura-tililtäni?

Lainaajien maksamat kuukausittaiset lyhennykset siirretään sijoittajan Fixura-tilille. Sijoittaja voi milloin tahansa nostaa vapaana olevat rahat omalle pankkitililleen. Siirto kestää muutaman pankkipäivän ja siitä peritään nostopalkkio 4 euroa. Suurin osa sijoittajista sijoittaa kuitenkin lyhennykset uusiin lainoihin, jolloin myös tuotto nousee ajan myötä.

Automaattinen kuukausinosto

Voit halutessasi aktivoida tilillesi automaattisen kuukausinoston. Valitset vain haluamasi summan jonka jälkeen se maksetaan pankkitilillesi kuukausittain lainojen takaisinmaksun kerryttäessä varoja sijoitustilillesi. Automaattista kuukausinostoa voi käyttää samaan aikaan Autoinvest-sijoitustoiminnon kanssa. Mikäli haluat ottaa kuukausinoston käyttöösi, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme.

Mitä lainanottajien tähtiluokitus kertoo?

Lainanhakijat jaotellaan viiteen eri tähtiluokkaan riskin perusteella. Hakija voi saada 1-5 tähteä. Yhden tähden luokitus kertoo sijoittajan kannalta korkeasta riskistä ja viiden tähden matalasta. Luottoluokitus kuvaa hakijan todennäköistä maksukäyttäytymistä ja luottoriskiä. Yhden tähden saaneisiin hakijoihin kohdistuu suurempi luottotappioriski kuin viisi tähteä saaneisiin hakijoihin.

Luottoluokitukseen vaikuttavia tekijöitä ovat hakijan tulojen ja menojen lisäksi kymmenet eri tekijät kuten esimerkiksi asuinpaikka ja aikaisempi maksukäyttäytyminen. Vaikka hakijan luottoluokitus olisi hyvä, ei se kuitenkaan takaa yksittäisen lainanhakijan takaisinmaksukykyä tai maksuhalukkuutta.

Ketkä voivat saada Fixuran välittämää lainaa?

Fixura Ab Oy:n välittämää lainaa voi nostaa henkilö:


– joka on täysivaltainen ja on 21-68 -vuotias.


– joka asuu pysyvästi Suomessa.


– joka on selvittänyt tulotietonsa Fixuralle.


– jolla ei ole maksuhäiriömerkintää.


– joka ei ole hallituksen jäsenenä yrityksessä, jolle on rekisteröity maksuhäiriömerkintä.


– jolla on verkkopankkitunnukset pankkiin, jonka kanssa Fixuralla on yhteistyösopimus.

Miten rahojani säilytetään?

Sijoittajien varoja säilytetään Fixuran asiakasvaratilillä Nordeassa ja/tai Osuuspankissa. Sijoittajan varat ovat erillään Fixuran varoista eikä niitä liitetä Fixuran taseeseen.

Mitä kuluja sijoittamisesta syntyy?

Sijoittajalta veloitetaan seuraavat kulut:
MERKINTÄPALKKIO
Sijoittajalta, jonka sijoitussalkun arvo on alle 50.000 euroa, veloitetaan talletuksen yhteydessä 2 % merkintäpalkkio.
Mikäli sijoitussalkun arvo on vähintään 50.000 mutta pienempi kuin 100.000 euroa, veloitetaan sijoittajalta talletuksen yhteydessä 1,5 % merkintäpalkkio
Mikäli sijoitussalkun arvo on vähintään 100.000 mutta pienempi kuin 500.000 euroa, veloitetaan sijoittajalta talletuksen yhteydessä 1,0 % merkintäpalkkio.
Mikäli sijoitussalkun arvo on vähintään 500.000 euroa, veloitetaan sijoittajalta talletuksen yhteydessä 0,5 % merkintäpalkkio.
Merkintäpalkkiotasossa huomioidaan salkun tämänhetkisen arvon lisäksi uuden talletuksen arvo.

TRANSAKTIOMAKSU 0,9 % per toteutunut sijoitus.
NOSTOPALKKIO 4 euroa per siirto omalle pankkitilille.

Miten voin lopettaa sijoittamisen?

Tällä hetkellä lainoja ei voi myydä jälkimarkkinoilla, joten koko sijoitusta ei valitettavasti voi lopettaa kerralla. Mikäli jostain syystä haluaisit lopettaa sijoittamisen, voit sulkea Autoinvest-toiminnon jolloin uusia sijoituksia ei synny. Tämän jälkeen varat ovat nostettavissa sijoitustililtä sitä mukaa kun lainoja maksetaan takaisin.

Mikä on Fixura-sijoittajien saama keskimääräinen korkotuotto?

Keskimääräinen vuosituotto kulujen ja luottotappioiden jälkeen vuosille 2010-2017 on 8,3%. Korkotuottoon vaikuttaa sijoittajien itse valitsemat sijoituskriteerit. Huomioithan myös, että historiallinen tuottokehitys ei ole tae/lupaus tulevaisuuden tuotoista.

Mihin tarkoitukseen lainanhakijat hakevat Fixura-lainoja?

Lainoja haetaan moneen eri tarkoitukseen. Eniten lainaa haetaan kuitenkin remontointiin sekä aikaisempien luottojen yhdistämiseen.

Kuuluuko Fixura talletussuojan piiriin?

Fixuran kautta vertaislainoihin sijoittaminen ei kuulu talletussuojan piiriin. Fixura ei kuitenkaan ole osallinen sijoittajan ja lainanottajan väliseen velkaan, joten mikäli Fixura ajautuisi maksukyvyttömäksi, ei se vaikuta sijoittajan ja lainanottajan väliseen velkasuhteeseen.

Miten käy sijoituksilleni, jos Fixura Ab Oy ajautuu maksukyvyttömäksi?

Velkakirja solmitaan aina sijoittajan ja lainanottajan välille. Velkasuhde jatkuu vaikka Fixura lainojen välittäjänä ajautuisi maksukyvyttömäksi.

Ovatko vertaislainasijoituksista koituneet mahdolliset tappiot verovähennyskelpoisia?

Vertaislainasijoitusten tappiot ovat yksityishenkilöille verovähennyskelpoisia. Fixura ilmoittaa tappiot suoraan verottajalle.

Voinko aloittaa vertaislainasijoittamisen kuukausittaisella summalla, esimerkiksi 50€/kk erissä?

Kyllä voit. Voit tehdä sijoitustililllesi haluamasi kokoisen talletuksen haluamanasi aikana. Vertaislainasijoittaminen ei vaadi oikeaa ajoitusta. Voit valita itsellesi sopivan kuukausisumman. Kun aktivoit Autoinvest-toiminnon sijoittaa järjestelmä tilille tulevat varat lainoihin automaattisesti. Kun lainoja maksetaan takaisin, sijoitetaan myös lyhennykset ja korot uudelleen jolloin salkkusi kasvaa koko ajan.