Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Vertaislainat ja joukkorahoituslaki


Vertaislainojen tulisi kuulua joukkorahoituslain piiriin

Suomessa valmistellaan parhaillaan lakia joukkorahoituksesta. Lakiehdotus on valmisteltu huolella ja siinä on paljon hyvää. On onnistuttu löytämään hyvä tasapaino – sääntely on riittävä mutta samalla kohtuullinen, jotta ei katkota uudelta lupaavalta alalta siipiä. Ylipäänsä on hyvä, että tälle uudelle ilmiölle luodaan selkeät pelisäännöt. Lakiehdotuksessa on oikeastaan vain yksi suuri puute: vertaislainaaminen on kokonaan rajattu sen ulkopuolelle.

Fixurassa olemme aina nähneet itsemme osana jakamistaloutta ja toimintamme yhtenä joukkorahoituksen muotona. Välitämme verkossa lainaa ihmisten välillä, eli toimintamme muistuttaa hyvin paljon perinteisintä joukkorahoitusta, jossa verkossa kerätään eri hankkeille ja yrityksille rahoitusta.

Vertaislainat on jätetty uuden lain ulkopuolelle, koska niiden on tulkittu kuuluvan kuluttajasuojalain piiriin. Nämä kaksi asiaa eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois, ja Finanssivalvonta ja kuluttaja-asiamies tekevät jo tänä päivänä paljon yhteistyötä.

Fixuralla on kaksi yhtä tärkeää asiakasryhmää: lainaajat ja sijoittajat. Kuluttajansuojalaki turvaa kuitenkin vain lainaajien etua. Jos vertaislainat kuuluisivat joukkorahoituslain piirin, myös sijoittajat saisivat vastaavan suojan. Lainsäädännön valmistelussa on aistittavissa, että vertaislainoihin sijoittamista ei pidetä varteenotettavana sijoittamisena siitäkään huolimatta, että Fixura jo yksistään on välittänyt lainaa yli 40 miljoonan euron edestä ja mahdollistanut sijoittajille yli 10 prosentin vuotuisen tuoton.

On hyvä, että asiasta keskustellaan ja että lainsäädäntöä kehitetään. Suomen ensimmäisenä ja johtavana vertaislainayrityksenä olemme jo pitkään olleet sitä mieltä, että ala kaipaa selkeitä pelisääntöjä. Sääntelyn puute mahdollistaa väärinkäytökset, jotka puolestaan vaarantavat koko alan maineen. Myös tästä syystä on sääli, ettei valmisteilla oleva joukkorahoituslaki vielä tuo tähän ongelmaan ratkaisua.

Valtiovarainministeriö järjesti aiheen tiimoilta kuulemistilaisuuden ja pyysi kirjallisia lausuntoja markkinatoimijoilta ja viranomaisilta. Olemme tuoneet oman näkökulmamme esille ja toivomme, että joukkorahoituslain jatkovalmisteluissa kuluttajien välinen vertaislainatoiminta sisällytettäisiin joukkorahoituslain soveltamisalan piiriin. Se lisäisi alan luotettavuutta ja estäisi väärinkäytöksiä. Tämä olisi koko alan etu.

 

 

Mirja
Name         Mirja Palola
Website     https://www.fixura.fi/fi-fi/home/
Job Title     CEO
Company   Fixura
Hovioikeudenpuistikko 15 C 29, Vaasa