Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Tag: joukkorahoitus

Aihealueita blogissa ovat sijoittaminen, jakamistalous- ja vertaislaina-aiheet niin sijoittajan kuin lainaajan näkökulmasta.

Vertaislainat ja joukkorahoituslaki

Suomessa valmistellaan parhaillaan lakia joukkorahoituksesta. Lakiehdotus on valmisteltu huolella ja siinä on paljon hyvää. On onnistuttu löytämään hyvä tasapaino – sääntely on riittävä mutta samalla kohtuullinen, jotta ei katkota uudelta lupaavalta alalta siipiä. Ylipäänsä on hyvä, että tälle uudelle ilmiölle luodaan selkeät pelisäännöt. Lakiehdotuksessa on oikeastaan vain yksi suuri puute: vertaislainaaminen on kokonaan rajattu sen ulkopuolelle.

Read more about 'Vertaislainat ja joukkorahoituslaki'...

Onko jakamistalous tullut jäädäkseen?

Jakamistalous.fi -sivustolla käsite on määritelty seuraavasti: “Jakamistalous on tuore ilmiö ja liike. Se on yhdistelmä ikiaikaisia yhteisöllisiä toimintatapoja sekä nykyteknologian mahdollistamia moderneja yhteydenpidon muotoja .. Jakamistaloudella viitataan siis yhteiseen tai yhteisölliseen talouteen; kuluttamiseen, käyttöön ja tuotantoon.”

Read more about 'Onko jakamistalous tullut jäädäkseen?'...