Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Suomi vaihtoehtoisten finanssimarkkinoiden kärjessä Euroopassa


Pari viikkoa sitten minulle tarjoutui tilaisuus tuntea isänmaallista ylpeyttä. Osallistuin eurooppalaiseen Crowd Dialogue -tapahtumaan, joka järjestettiin nyt toista kertaa. Tapahtumassa puitiin erilaisia joukkoistamiseen liittyviä ilmiöitä, kuten joukkorahoituksen, vertaislainojen ja muiden vaihtoehtoisten finanssimuotojen nykytilaa ja tulevaisuutta. Tapahtuma kokoaa yhteen markkinatoimijoita, tutkijoita ja viranomaisia, ja Fixura sai kunnian osallistua tapahtumaan osana valtiovarainministeriön virallista delegaatiota.

Ensimmäinen vastaava Crowd Dialogue -tapahtuma järjestettiin viime vuonna Helsingissä. Tällä kertaa Crowd Dialogue järjestettiin Itävallan Grazissa. Oli ilo huomata, että Suomi ja muut Pohjoismaat olivat hyvin esillä. Tämä näkyi esimerkiksi Suomen maadelegaatiossa, joka oli yksi tapahtuman suurimmista. Suomi nostettiin myös puheenvuoroissa useasti esiin.

Suomi on vertaislainojen uranuurtaja

Suomi ei ollut näkyvästi esillä suotta – myös tilastoja tarkasteltaessa voi todeta, että maamme on uuden finanssialan uranuurtajia. Tapahtuman kynnyksellä julkaistiin Cambridgeen yliopiston tekemä tutkimus vaihtoehtoisista finanssimarkkinoista. Toista kertaa tehty raportti osoittaa, että Suomi oli vuonna 2015 väkilukuun suhteutettuna alan kolmanneksi suurin Euroopassa ja vahvin Pohjoismaissa.

Koko Pohjoismaiden vaihtoehtoiset finanssimarkkinat olivat kooltaan 104 miljoonan euroa, ja Suomen osuus tästä oli 64 miljoonaa euroa. Kuluttajille suunnattu vertaislainaaminen, jossa Fixura on pioneeri Suomessa, oli euromääräisesti selkeästi merkittävin alue.

Ala kaipaa yhtenäistä lainsäädäntöä

Paljon keskustelua Crowd Dialogue -tapahtumassa herätti lainsäädäntö. Suomen juuri voimaan astunut joukkorahoituslaki sai kiitosta – ehkäpä siitä tullaan ottamaan vaikutteita, kun luodaan muita kansallisia joukkorahoituslakeja tai EU-sääntelyä.

Useimmilla mailla ei vielä tässä vaiheessa ole joukkorahoitukselle varta vasten laadittua lainsäädäntöä. Joukkorahoitus- ja vertaislaina-alaa kuitenkin säädellään milloin minkäkin jo olemassa olevan lainsäädännön mukaan. Tämä tekee lainsäädännöstä hyvin kirjaavaa eri maiden välillä ja vaikeuttaa huomattavasti alan yritysten kansainvälistymistä.

Kun olemme Fixurassa pohtineet laajentumista muihin maihin, olemme tulleet samaan tulokseen kuin moni muu Crowd Dialogue -tapahtumaan osallistuja: epäyhtenäinen lainsäädäntö vaikeuttaa ja hidastaa vertaislainayritysten ja joukkorahoitustoimijoiden kansainvälistymistä. Uudelle markkinalle mentäessä on joka kerta pakko opiskella aivan uusi lainsäädäntö ja mukauttaa toiminta siihen. Pahimmassa tapauksessa jopa koko liiketoimintamallia joutuu muuttamaan, ellei se sovi kyseisen maan lainsäädäntöön. Tässä kohtaa voi perustellusti kysyä, onko lainsäädäntö yritystoiminnan este vai sen mahdollistaja?

Haasteista huolimatta Crowd Dialoguesta jäi toiveikas tunne. Tapahtumaan osallistui edustajia 32 Euroopan maasta, ja myös viranomaiset tiedostavat selvästi yhtenäisen lainsäädännön puutteen. Toivottavasti jo seuraavassa Crowd Dialoguessa voidaan todeta, että asiat ovat edistyneet.

 

 

Mirja
Name         Mirja Palola
Website     https://www.fixura.fi/fi-fi/home/
Job Title     CEO
Company   Fixura
Hovioikeudenpuistikko 15 C 29, Vaasa