Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Mitä tapahtuu, jos lainanottaja ei maksa velkaansa?


Lainojen perintäprosessi on sekä sijoittajien että lainanottajien yleisimpien kysymysten joukossa. Perintäprosessi on Suomessa tarkoin laissa säädelty, niin perintätoimiston kuin lainanvälittäjänkin osalta. Pyrimme varmistamaan lainanottajien takaisinmaksukyvyn jo lainahakemuksen yhteydessä, jotta perintäprosessiin ei tarvitsisi ryhtyä. Mikäli lainaa ei kuitenkaan lyhennetä sovitusti, toimii Fixuran perintäprosessi pääpiirteittäin seuraavasti:


1. Maksumuistutus
Lainanottajalle lähetetään maksumuistutus kaksi viikkoa eräpäivän jälkeen. Viivästyskorkoa veloitetaan alkuperäisestä eräpäivästä lähtien. Mikäli erä on maksumuistutuksesta huolimatta avoinna, lähetetään toinen maksumuistutus jälleen kahden viikon kuluttua.


2. Lainan erääntyminen
Mikäli maksamattomien laskujen arvo on yhteensä yli 5% lainan alkuperäisestä pääomasta, erääntyy koko laina. Erääntymisellä tarkoitetaan hetkeä, jolloin laina siirretään kokonaisuudessaan perintätoimistoon. Ennen perintään siirtoa lainanottajalle lähetetään erääntymisilmoitus. Sen vastaanottamisen jälkeen lainan maksusuunnitelma voidaan vielä palauttaa ennalleen, mikäli koko viivästynyt määrä maksetaan ajantasalle. Jos velkaan ei tehdä tarvittavia suorituksia, lähetetään laina perintään. Lainanottajalla on vielä tässä vaiheessa mahdollisuus sopia lainalle uusi maksusuunnitelma perintätoimiston kanssa.


3. Ulosotto
Joskus joudutaan tilanteeseen, jossa velallinen ei maksa velkaansa perintätoimistonkaan kehotuksista huolimatta. Tällöin voidaan lähettää haastehakemus velallisen asuinpaikan käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus antaa yksipuolisen tuomion, jonka avulla velka voidaan lähettää edelleen ulosottoon ulosmitattavaksi. Ulosotto on pakkotoimenpide, mikä tarkoittaa sitä että velallisen tililtä voidaan suoraan ulosmitata rahavaroja. Ulosottoa voidaan tehdä 15 vuoden ajan tuomiosta. Velalliselle tulee maksun laiminlyönnin seurauksena maksuhäiriömerkintä.


Tällä hetkellä Fixuran välittämistä lainoista noin 30% erääntyy kokonaan. Ensimmäisen vuoden aikana takaisin saadaan lähes neljäsosa erääntyneestä pääomasta. Sen jälkeen takaisinmaksuvauhti yleensä hieman hidastuu. Suuri osa lainoista saadaan kuitenkin ajan myötä takaisin. Toteutuneet luottotappiot ovat tällä hetkellä vain noin 1%. Velan erääntyminen perintään ei siis sijoittajan kannalta tarkoita sitä, että lainattu pääoma olisi kokonaan menetetty. Pitkänkin ulosottoajan aikana velalliselta voidaan ulosmitata esimerkiksi perintöä ja veronpalautuksia. Sijoittajien keskimääräinen vuotuinen korkotuotto Fixuran välittämissä lainoissa on tällä hetkellä 12,5%.

 

 

Tiina
Name          Tiina Mäkisalo
Website      https://www.fixura.fi/fi-fi/home/
Job Title      Customer Support Manager
Company    Fixura
Hovioikeudenpuistikko 15 C 29, Vaasa