Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Sijoittajan best practices: ROI


sijoittaja blogi

Tässä blogisarjassa käymme läpi perusasioita, jotka vertaislainoihin sijoittavan kannattaa tietää. Tämänkertaisena aiheena on investoinnin tuottoprosentti (return on investment, ROI).

Tuottoprosentin laskeminen

Perusolemukseltaan tuottoprosentti on tunnusluku, joka ilmaisee, miten paljon sijoitettu pääoma tuottaa voittoa. Yleinen tapa tuottoprosentin laskemiselle on: “100 x (voitto/investointi)”. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti siis saadaan, kun suhteutetaan tulos tuloksen saamiseksi tarvittuihin resursseihin eli sidottuun pääomaan. Pääomalle tulisi saada vähintään rahamarkkinoiden korkotason mukainen tuotto.

Se, mitä pidetään hyvänä tuottoprosenttina, riippuu pitkälti toimialasta. Tuottoprosentti voidaan kuitenkin jakaa viitteellisiin arvoihin niin, että 15 %:n sijoitetun pääoman tuotto on erinomainen, 10 – 15 % on hyvä ja 6 – 10 % kohtalainen. Edelleen 3 – 5 % on välttävä ja alle 3 % on heikko. Fixuran kautta sijoittaneiden keskimääräinen vuotuinen korkotuotto on ollut hieman yli 10 %.

Toisin kuin esimerkiksi osakesijoittamisessa, vertaislaina-alan sijoitusten tuotto ei ole riippuvainen yleisistä rahoitusmarkkinoista. Fixuran vertaislainamallissa sijoittajat ja lainojen hakijat muodostavat itsenäisen "money sharing" -markkinapaikan, jossa osapuolet kohtaavat ja jonka puitteissa lainaehdoista sovitaan.

XIRR-kaava

Vertaislainasijoitusten tuottoprosentin laskemiseksi voidaan käyttää monia eri menetelmiä. Ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, mitä muuttujia laskelmissa tulisi ottaa huomioon. Tulisiko lainojen takaisinmaksujen lisäksi huomioida esimerkiksi se, kun sijoitussalkkuun siirretään lisää pääomaa pankkitililtä? Entä miten laskelmaan otetaan mukaan takaisinmaksetuilla lainoilla tehdyt lisäsijoitukset tai myöhässä takaisin maksetut lainat?

Huomioitiin ROI-laskelmissa sitten mitä tahansa muuttujia, selvää on, että rahaliikenne on usein epäsäännöllistä. Todenmukaisen tuoton laskemiseksi nämä epäsäännölliset tapahtumat tulisi huomioida mahdollisimman tarkasti. Vertaislaina-alalla eräs suosituimmista tuottoprosentin laskentatavoista on XIRR-kaava.

Monet ROI-laskentakaavat on tarkoitettu mittaamaan tuottoprosenttia pitkällä aikavälillä, kuten vuosi- tai kvartaalitasolla. XIRR-kaava paljastaa sijoitussalkun todellisen tuoton myös esimerkiksi viikko- ja kuukausitasolla. Sen avulla voidaan huomioida kaikki sijoitussalkussa tapahtuneet pääoman lisäykset ja vähennykset millä tahansa aikavälillä ja näin saada realistisempi käsitys tuottoprosentista. Tulemme käsittelemään XIRR-kaavaa yksityiskohtaisemmin tulevassa blogikirjoituksessa.

Jos haluat tutustua tarkemmin vertaislainasijoittamisen ROI:n mittaamisen vaihtoehtoihin, suosittelemme lukemaan esimerkiksi tämän Lending Clubin artikkelin. Sivuillamme puolestaan on tuottolaskuri, jonka avulla voit arvioida vertaislainasalkun odotettavissa olevan tuoton yleisellä tasolla.